Formularz reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Najemca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku, gdy Usługi świadczone drogą elektroniczną nie są realizowane lub realizowane są w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu, dostępnego tutaj.

Top
Wypożyczalnia instrumentów pomiarowych RentSmart
reklamacja