System pomiaru torów LTrack: One (jednowózkowy)

Krótki Opis

Jedyny na świecie system pomiaru torów z wizualizacją i zapisem danych pomiarowych pochodzących z toromierza elektronicznego bezpośrednio w oprogramowaniu tachimetru elektronicznego.

Zestaw zawiera:

 • GL-05 Toromierz elektroniczny
 • Tachimetr elektroniczny TS16 1” R1000 lub odbiornik GNSS Leica Captivate GS16
 • Niezbędne akcesoria w tym baterie i oprogramowanie
 • Operator (opcjonalnie)

Produkt dostępny w punkcie odbioru maksymalnie w przeciągu 48h.
Sprawdź dostępność: tel. +48 668 33 66 77
(maciej.bornowski@leica-geosystems.com)

Clear
Ilość

 

banner
banner
banner
banner

Leica Geosystems w rozwiązaniu przeznaczonym do pomiarów wykonywanych dla potrzeb realizacji i utrzymania infrastruktury pojazdów szynowych oferuje kompletny system do obsługi zadań:

 • Dokumentacja przedprojektowa dla linii kolejowych lub tramwajowych
 • Kolejowa osnową specjalna (KOS)
 • Obsługa budowy linii kolejowych lub tramwajowych w tym podbijarek
 • Pomiary powykonawcze dla linii kolejowych lub tramwajowych
 • Monitoring i utrzymanie linii kolejowych lub tramwajowych

Projektując prezentowane rozwiązanie pomiarowe inżynierowie Leica Geosystems postawili na trzy podstawowe cechy, jakie przyświecają systemom LTrack:

 • Mobilność rozwiązania pomiarowego
 • Szybkość i wygoda realizacji prac pomiarowych
 • Kompatybilność z urządzeniami, rozwiązaniami, technologiami Leica Geosystems

ELEMENTY TWORZĄCE SYSTEM

i zadania Mierz kolej, Tycz tor – to narzędzia w których:

 • wytyczysz tor w zdefiniowanych przez ciebie interwałach i punktach charakterystycznych wykorzystując toromierz elektroniczny, pryzmat bądź łatkę
 • pomierzysz i sprawdzisz tor w zdefiniowanym lub lokalnym układzie współrzędnych wykorzystując toromierz elektroniczny, pryzmat bądź łatkę
 • zwizualizujesz, zapiszesz lub obliczysz
  • przestrzenne położenie toromierza (kilometraż)
  • przechyłkę
  • prześwit
 • porównasz z projektem określając w kilometracji toru
  • wartość nasunięcia względem projektu
  • wartość podbicia względem projektu
  • wartość przechyłki i jej różnice względem projektu
  • wartość prześwitu i jego różnicę względem projektu
  • wartość współrzędnych XYZ osi, lewego i prawego toku szynowego
 • wyeksportujesz plik do komputera podbijarki WinALC
 • skontrolujesz wzajemne położenie kolejowej osnowy specjalnej (KOS) i określisz relacje pomiędzy punktami
 • wyliczysz skrajnię wykorzystując pomierzone punkty w opcji COGO Koleje
 • użyjesz wysokości z DTM do tyczeń i sprawdzeń

 

systemu Leica Captivate gwarantuje wysoką mobilność poprzez możliwość wizualizacji danych z toromierza elektronicznego bezpośrednio:

 • w tachimetrze elektronicznym
 • kontrolerze odbiornika GNSS
 • kontrolerze systemu jednoosobowego

to narzędzie do wszechstronnej obsługi zadań geodezji kolejowej.

Dzięki zaawansowanym opcjom możesz w prosty sposób wykonać podstawowe zadania na liniach infrastruktury szynowej:

 • sprawdzić spójność projektu w przebiegu poziomym, pionowym z przechyłkami i kilometracją
 • przygotować dane projektowe dla zespołów pomiarowych i podbijarek
 • przeprowadzić processing i obliczenia dla pomierzonej infrastruktury
 • przygotować wstępny projekt osi w przypadku braku danych projektowych
 • obliczyć i raportować odchyłki od projektu z danych pozyskanych klasycznie (punktów XYH) i z pomocą toromierza elektronicznego
 • przygotować dane klasyczne (punkty XYH) do tyczenia dla zespołów pomiarowych
 • wyrównać pomiary sekcji prowadzone z kolejnych stanowisk w celu uzyskania płynnego przebiegu geometrii danych do podbijarek
 • przetworzyć dane, projektować rampy i generować wykresy dla podbijarek w format WinALC
 • obsłużyć pomiar krawędzi peronu
 • prowadzić analizy na osi i tokach
 • obliczyć cięciwę do kontroli toru metodą tradycyjną
 • generować dane do kontroli toru zgodnie z wymogami instrukcji ID-14
 • generować protokoły regulacji osi toru do obsługi metodą tradycyjną
 • generować protokoły regulacji osi toru do obsługi toru systemami pomiarowymi bazującymi na przestrzennym przebiegu geometrii osi toru

systemu LTrack model GL-05, to narzędzie którym pomierzysz:

Przechyłkę:

 • w zakresie ±10° (260mm dla prześwitu 1435mm)
 • z dokładnością ±4mm

Prześwit:

 • w zakresie od -25mm do +50mm prześwitu nominalnego
 • z dokładnością ±2mm
 • dla dostępnych rozstawów 1000,1066,1435,1520,1600,1668mm

Przebyty dystans:

 • w zakresie od 0 do 4500m
 • z dokładnością ±5mm na 1m

Elementy i atuty systemu pomiarowego LTRACK

 • Toromierz elektroniczny
 • Tachimetr elektroniczny lub odbiornik GNSS lub tachimetr zmotoryzowany jednoosobowy
 • Leica Captivate i aplikacja kolejowa tachimetru lub kontrolera odbiornika GNSS / systemu jednoosobowego
 • Oprogramowanie biurowe RailOffice ID14
 • Akcesoria toromierza:
  • pryzmat toromierza wraz z mini tyczką
  • komplet wymiennych baterii takich samych jak w tachimetrze elektronicznym
  • ładowarka
  • miękki pokrowiec na toromierz mieszczący się w samochodzie osobowym
 • Akcesoria tachimetru:
  • statyw drewniany ciężki lub wózek tachimetru z systemem auto poziomowania (w opcji)
  • komplet wymiennych baterii takich jak w toromierzu elektronicznym
  • ładowarka
  • kontener transportowy

Podczas jednego przejazdu toromierzem elektronicznym zbierzesz obserwacje do postprocessingu danych:

 • pomiar toru
 • pomiar punktów kolejowej osnowy specjalnej (KOS)
 • pomiar punktów charakterystycznych skrajni
 • pomiar punktów krawędzi peronu
 • pomiar pozostałej infrastruktury linii z kodowaniem wg instrukcji GK-1

System Leica Captivate pozwoli na ci na processingu danych z jednej bazy w różnych formatach:

 • eksport do programu RailOffice – processing toru, skrajni, peronów i infrastruktury
 • eksport do programu GeoNET – processing kolejowej osnowy specjalnej (KOS)
 • eksport do programu Civil 3D – regresja przebiegu poziomego i pionowego, kreślenie infrastruktury

Dzięki instrumentom Leica Geosystems z systemem Captivate pozyskasz dane do zadań utrzymania linii:

 • metoda ustawienia stanowiska w locie i kontroli spójności kolejnych stanowisk bezpośrednio w terenie
 • eksport danych do podbijarki w pliku WinALC z tachimetru lub kontrolera
 • kontrola spójności pozyskiwanych danych z metodami klasycznymi dzięki zastosowaniu metody pomiaru przestrzennego
 • możliwość orientacji do 10 punktów kolejowej osnowy specjalnej (KOS) podczas prac w celu optymalizacji uzyskiwanych wyników
 • wizualizacja odchyłek od projektu bezpośrednio na wyświetlaczu tachimetru lub kontrolera w dowolnym miejscu projektu toru
 • eksport raportów kontroli etapów prac

Będziesz przygotowany na każde zadanie z systemem LTrack:

 • zminimalizujesz zamknięcia torowe
 • zwiększysz jakość wykonywanych prac
 • zmniejszysz ewentualne roszczenia gwarancyjne
 • zoptymalizujesz koszty związane z utrzymaniem – czas pracy maszyn będzie znany zanim przyjadą one na projekt – wykonają zadanie
 • zmierzysz jednocześnie wszystkie elementy będące w zakresie Twojego opracowania bezpośrednio w terenie
 • dane będziesz mógł przesyłać bezpośrednio z terenu do osób zainteresowanych
 • wykorzystasz wózek GL-05D do innych prac np. skanowanie laserowe czy pomiary i tyczenia infrastruktury szynowej
 • szybko przemieścisz się na kolejne zadanie – system mieści się w samochodzie typu kombi
Top